บริษัท เทรดสยาม จำกัด

สถานที่ตั้ง : อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07:00 - 20:30 น.

                : เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.

 

เบอร์ติดต่อในเวลาทำการ : +66 (0) 3503200-4

เบอร์ Fax : +66 (0) 3503209

e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายการเงิน ต่อ 112

ฝ่ายบัญชีและบุคคล ต่อ 113

ฝ่ายบริการลูกค้า ต่อ 201 - 204

ฝ่ายขาย ต่อ 205

ฝ่ายปฏิบัติการ ต่อ 301 - 303

 

เบอร์ติดต่อนอกเวลาทำการ : +66 (0) 898959414, +66 (0) 849309390, +66 (0) 899255715