รายชื่อบริษัทที่ให้บริการ EDI ผ่านเรา

 

          1. บริษัท ขวัญชัย เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

          2. บริษัท คอมพิวเตอร์ ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด

          3. บริษัท เจ แอนด์ ที ซอฟท์ จำกัด

          4บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด

          5บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด

          6บริษัท อีดีไอสยาม จำกัด

          7บริษัท อีดีไอ เซอร์วิส แอพพลิเคชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

          8บริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด

          9บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

          10. บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จำกัด