"ให้เราทำเรื่อง IT เป็นประโยชน์สำหรับคุณ"บริการของเรา
บริการ Paperless ในระบบ National Single Window (NSW)

Read More


ระบบ Messaging Gateway (Electronics Data Interchange)

Read More


ระบบ e-Document System for Business

Read More

ทำไมต้อง เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล


บริษัท เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งมาเพื่อสานต่องานของ บริษัท เทรดสยาม จำกัด โดยยังดำรงและดำเนินการตามแบบแผนที่ได้รับมอบหมายมาจากนโยบายเดิมทั้งหมด เราจึงเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์กว่า 24 ปี ดังนั้นบริษัทฯ จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยืนอยู่ในธุรกิจ Paperless ของประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าบริษัทจะมีองค์ความรู้และได้สั่งสมความเชี่ยวชาญในการให้บริการและช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาในการใช้งานระบบ Paperless ได้ทุกแง่มุม รวมทั้งเรายังคงยึดมั่นในการรักษานโยบายความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าตามแบบฉบับดั่งเช่นเดียวกับองค์กรกึ่งรัฐบาลเฉกเช่นเดิม

บริษัท เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะเริ่มขยายธุรกิจและดำเนินการด้านการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ประกอบการด้าน LOGISTICS ภายในประเทศกับผู้ให้บริการต่างๆ ที่อยู่ต่างประเทศทั้ง ASIAN EURO และ อื่นๆ ในอนาคต

บริการรับ-ส่งข้อมูล Paperless
บริการติดตามข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ
บริการลูกค้าตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
บริการ Web Tracking ในการตรวจสอบข้อมูล

พาร์ทเนอร์ของเรา

หน่วยงานภาครัฐ


หน่วยงานเอกชน