Latest News

ข่าวสารจากทางบริษัท

 • คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับมอบหนังสือรับรองผลการทดสอบด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW จากผู้ให้บริการระบบ NSW โดยมี นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการระบบ NSW เป็นผู้มอบ บริษัท เทรดสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ผ่านการทดสอบด้านเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW)
 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบ NSW (NSW Operator) จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อดำเนินการซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ตามแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องระบบ Business Continuity Plan (BCP) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)

  การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

  Download เอกสารประกาศปิดปรับปรุงระบบ
 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมปศุสัตว์ (DLD) ไปยังเครือข่าย GIN มีปัญหา ส่งผลให้การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Windows (NSW) ไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ไปยังกรมศุลกากรได้ จึงขอเปิดใช้งานรหัสยกเว้น EXEMPT 100 (สำหรับสัตว์มีชีวิต) ตั้งแต่วันที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. และให้ระบุ Issue Date ตามวันที่ออกใบอนุญาต ในการจัดทำใบขนสินค้า

  ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง) เพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ นั้น

  ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 03/12/2566 เวลา 10.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบ NSW (NSW Operator) จะทำการปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อดำเนินการซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ตามแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องระบบ Business Continuity Plan (BCP) ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ในส่วนของวันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) โดยการปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (Production) และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ นั้น

  ขณะนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบ NSW (NSW Operator) ได้ทำการเปิดระบบ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

  Download เอกสารประกาศปิดปรับปรุงระบบ
 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า กรมสรรพสามิต (EXCISE) จะทำการปิดระบบในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 น.

  โดยการปิดระบบครั้งนี้ จะส่งผลให้ไม่สามารถรับ-ส่งข้อมูลกับกรมสรรพสามิต (EXCISE) ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

  ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

  Download เอกสารประกาศปิดปรับปรุงระบบ
 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะทำการปิดระบบ ebXML Gateway ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 - 06.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 30 นาที) เพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ นั้น

  ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบ ebXML Gateway ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 08/10/2566 เวลา 06.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) แจ้งปิดระบบเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นั้น

  ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) ได้ทำการเปิดระบบเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSB) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยาม จะทำการปิดระบบเพื่อทำการ Maintenance ระบบ Tradesiam (บางนา) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 05.30 - 07.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง) ซึ่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับ - ส่งข้อมูลผ่านระบบของ Tradesiam (บางนา) ได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 05.00 - 09.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง)

  ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ท่าเรือสหไทยจะทำการปิดระบบในส่วนของระบบงานจริง (Production) เพื่อทำการ Maintenance ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 05.00 - 09.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง) ซึ่งส่งผลกระทบให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับตอบกลับข้อมูลทุกประเภทเอกสารจากท่าเรือสหไทย

  ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วและระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ระบบของท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ขัดข้อง วันที่ 13/08/2566 ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.19 น. ทำให้ไม่สามารถตอบกลับข้อมูลทุกประเภทเอกสารได้ นั้น

  ขณะนี้ระบบของท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ในส่วนของระบบงานจริง (Production) สามารถตอบกลับข้อมูลทุกประเภทเอกสาร ได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว วันที่ 13/08/2566 เวลา 21.50 น.

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.37 น. ระบบของท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ในส่วนของระบบงานจริง (Production) ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถตอบกลับข้อมูลเอกสาร GOODS ได้ นั้น

  ขณะนี้ระบบของท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ในส่วนของระบบงานจริง (Production) สามารถตอบกลับข้อมูลเอกสาร GOODS ได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว วันที่ 08/08/2566 เวลา 16.30 น.

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) จะปิดให้บริการระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เนื่องจากเกิดปัญหา Hardware ที่ศูนย์ข้อมูลสำรอง (แหลมฉบัง) จึงต้องทำการเปลี่ยน OA Tray (oa board) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 - 14.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง) นั้น

  ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ได้ทำการเปิดให้บริการระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess) ในส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 20/07/2566 เวลา 14.30 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ ทางเทรดสยามได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ NSW ทราบว่า VAN ITMX จะทำการปิดให้บริการระบบ NSW Bank Gateway ที่ระบบงานเดิม และเปิดให้บริการที่ระบบงานใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 - 21.30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 30 นาที) นั้น

  ขณะนี้ VAN ITMX ได้ทำการเปิดให้บริการระบบ NSW Bank Gateway ที่ระบบงานใหม่เรียบร้อยแล้ว วันที่ 14/07/2566 เวลา 21.25 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)

  Download เอกสารประกาศปิดปรับปรุงระบบ
 • เรียน ผู้ประกอบการ Paperless

  ทางเจ้าหน้าที่ NSW ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับการตรวจสอบสถานะข้อมูลบนระบบ Tracking ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการใช้งาน e-Form D ผ่าน ASEAN Single Window โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

  AMS Description
  Brunei
  Brunei
  https://login.bdnsw.gov.bn/ (registered user)
  Cambodia
  Cambodia
  https://tracking.nsw.gov.kh/public-search/atiga (public access)
  Indonesia
  Indonesia
  https://apps1.insw.go.id/tracking-atiga/index.php (public access)
  https://apps1.insw.go.id/ (registered user)
  Laos
  Laos
  http://101.78.9.237:9838 (public access)
  Myanmar
  Myanmar
  https://tracking.mcdnswrp.gov.mm/ (public access)
  Malaysia
  Malaysia
  http://newepco.dagangnet.com/dnex/login/index.html (registered user)
  Philippines
  Philippines
  http://info.tradenet.gov.ph/atiga_e-form_d_tracker/ (public access)
  Singapore
  Singapore
  https://www.tradenet.gov.sg/tradenet/login.portal (registered user)
  Thailand
  Thailand
  TH provide the link which is accessible for public:
  iOS : https://apps.apple.com/th/app/nsw-e-tracking/id1458687654
  Androids : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etacmob
  http://www.thainsw.net/ (registered user)
  Vietnam
  Vietnam
  https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking (public access)

  บริษัท เทรดสยาม เรียนขออภัยในความไม่สะดวก หรือล่าช้าในการประสานงานมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการลูกค้าทุกท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทเทรดสยาม โทร 02-350-3200 ต่อ 201-204 (08.30-17.00 น.) หรือ 084-9309390, 089-8959414, 089-9255715 และ 095-3713888 (นอก-ใน เวลาทำการ)